وارد کردن کرمان خراسان دستگیری پلیس آگاهی

وارد کردن: کرمان خراسان دستگیری پلیس آگاهی اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی یارانه سه دهک بالای درآمدی از بین بردن می‌شود

طبق تصویب هیات وزیران نحوه پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی در امسال اعلام شد که براین اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به از بین بردن یارانه

یارانه سه دهک بالای درآمدی از بین بردن می‌شود

یارانه سه دهک بالای درآمدی از بین بردن می شود

عبارات مهم : ایران

طبق تصویب هیات وزیران نحوه پرداخت یارانه های نقدی و غیرنقدی در امسال اعلام شد که براین اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به از بین بردن یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی خانوارها به استثنای روستاییان و عشایر اقدام کند.

به گزارش ایسنا، هیأت وزیران به پیشنهاد یکسان شرکت برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نفت و به استناد بند «ب» تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، آیین نامه اجرایی این تبصره را تصویب کرد.

یارانه سه دهک بالای درآمدی از بین بردن می‌شود

این تصویب نامه با امضای اسحاق جهانگیری – معاون اول مدیر جمهور – جهت اجرا به وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، نیرو، کشور، دادگستری، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکت برنامه و بودجه کشور، شرکت اداری و استخدامی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران ابلاغ شد.

طبق اعلام شرکت برنامه و بودجه متن کامل این تصویب نامه بدهید شرح است:

طبق تصویب هیات وزیران نحوه پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی در امسال اعلام شد که براین اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به از بین بردن یارانه

آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

ماده۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- قانون تنظیم (۲): قانون الحاق بعضی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) – مصوب ۱۳۹۳

یارانه سه دهک بالای درآمدی از بین بردن می‌شود

ب- قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

پ- تبصره (۱۴): تبصره (۱۴): ماده واحده قانون

طبق تصویب هیات وزیران نحوه پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی در امسال اعلام شد که براین اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به از بین بردن یارانه

ماده۲- وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند از طریق شرکت های تابع ذی ربط، تمامی دریافتی های (منابع) مندرج در جدول تبصره (۱۴) قانون را به شرح زیر با احتساب مفاد بند (ت) این ماده از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران به حساب شرکت هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند تا شرکت برنامه و بودجه کشور براساس مصارف عنوان جدول تبصره (۱۴) قانون، با اولویت پرداخت یارانه نقدی به شرکت هدفمندسازی یارانه ها تخصیص دهد.

الف- سازوکار قیمت سوخت تحویلی به نیروگاه ها برحسب نوع نیروگاه ها در سال ۱۳۹۷، براساس مفاد بند «پ» ماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، عنوان تصویب نامه شماره ۱۲۶۳۷۵/ت۵۴۷۸۲هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۶ و اصلاحات بعدی آن است.

یارانه سه دهک بالای درآمدی از بین بردن می‌شود

ب- ۱- هزینه های آینده نگری شده است جهت تولید، انتقال و توزیع، فروش و خرید برق از نیروگاه های بخش خصوصی، واردات برق و همچنین هزینه تولید، انتقال و توزیع و فروش آب عنوان ردیف های پرداختی (۹)، (۱۰) و (۱۱) جدول تبصره (۱۴) قانون بعد از واریز منابع مربوط به حساب شرکت هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور بابت پرداخت به شرکت های ذی ربط، به صورت علی الحساب، تا تخصیص شرکت برنامه و بودجه کشور به حساب مربوط واریز می شود.

۲- درخصوص ردیف های پرداختی (۲)، (۳)، (۳)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) جدول عنوان تبصره (۱۴) قانون، شرکت هدفمندسازی یارانه ها از طریق خزانه داری کل کشور مکلف است بعد از کسر سهم یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها و متناسب با دریافتی های (منابع) ردیف های (۱) و (۲) جدول مذکور، ۸۰ درصد از باقیمانده دریافتی را به صورت علی الحساب در اختیار شرکت های مربوط قرار دهد تا در انتهای هر ماه با رعایت بند «ث» این ماده نسبت به تسویه آن براساس تخصیص شرکت برنامه و بودجه کشور اقدام شود.

تبصره- به وزارت نفت اجازه داده می شود از طریق شرکت های تابع نسبت به پرداخت بخشی از کارمزد فعلی جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی به روش کارمزد پایه (حق العمل) به هنگام عرضه فرآورده های نفتی اقدام نماید. معادل مبالغ پرداختی از تخصیص اعتبار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی عنوان ردیف (۳) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (۱۴) قانون به وسیله شرکت برنامه و بودجه کشور کسر می شود.

۳- سازوکار پرداخت علی الحساب سود سهام و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کشور عزیزمان ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کشور عزیزمان ایران و شرکت ملی گاز کشور عزیزمان ایران در چارچوب تفاهم نامه ای که به امضای وزرای نفت و امور اقتصادی و دارایی و مدیر شرکت برنامه و بودجه کشور می رسد، تعیین می شود.

۴- شرکت هدفمندسازی یارانه ها از طریق خزانه داری کل کشور مکلف است اعتبار ردیف های پرداختی (۱) و (۸) جدول تبصره (۱۴) قانون را بعد از واریز منابع مربوط و با رعایت بند «ث» این ماده به صورت علی الحساب، تا تخصیص شرکت برنامه و بودجه کشور به حساب مربوط شرکت امور مالیاتی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. عدم پرداخت به موقع حقوق دولتی مانع پی گیری و وصول شرکت امور مالیاتی کشور نخواهد بود. شیوه نامه اجرایی این بند به وسیله وزرای امور اقتصادی و دارایی و نفت و مدیر شرکت برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می شود.

۵- به استناد بند (۱۱۰) تغییرات قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، مبلغ ۳۲ هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۲) ریال از عوارض فرآورده های نفتی سهم شهرداری ها و دهیاری ها به مصارف هدفمندی تخصیص داده شده است می یابد.

۶- منابع دریافتی بابت حق انشعاب آب و برق و گاز جزو درآمد شرکت های دریافت کننده محسوب نشده و مشمول منابع ردیف های (۲)، (۳) و (۴) جدول این ماده نمی شود.

پ- در اجرای بند «ب» ماده (۱۷) قانون برنامه ششم توسعه، وزارتخانه های نفت و نیرو و بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران موظفند حداکثر تا یک ماه بعد از ابلاغ این آیین نامه، تمامی گردش مالی و حساب های ریالی و ارزی شرکت های دولتی مشمول این آیین نامه را از مبادی اولیه وصول صرفاً از طریق حساب های افتتاح شده است نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران انجام دهند. همچنین بانک مذکور مکلف است بانک های عامل را موظف به مسدود کردن سایر حساب های شرکت های مذکور نماید.

ت- در صورت زیاد کردن منابع حاصل از فروش فرآورده های نفتی، کل دریافتی ها تا مبلغ ۱۱۰ هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۱۰) ریال، به حساب شرکت هدفمندسازی یارانه ها واریز می شود.

ث- به استناد جز (۵) بند «الف» تبصره (۱۴) قانون، شرکت برنامه و بودجه کشور مجاز است جهت پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها نسبت به جابجایی هر یک از ردیف های مصارف عنوان جدول تبصره (۱۴) به استثنای ردیف های (۹)، (۱۰) و (۱۱) تا سقف ۱۰ درصد اقدام نماید.

ج- پرداخت عوارض عنوان یک درصد عوارض آلایندگی مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب ۱۳۸۷- برعهده شرکت های آلاینده است.

ماده۳- مصارف هدفمندی یارانه ها با اعمال جزء (۵) تبصره (۱۴) قانون و بند «ث» ماده (۲) این آیین نامه، عبارتند از:

الف- تا مبلغ ۴۱۵ هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۱۵) ریال پرداخت

ب- تا مبلغ ۷۰ هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۷۰) ریال پرداخت نقدی جهت کمک به کم کردن فقط مطلق

پ- تا مبلغ ۳۷ هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۷) ریال بابت سلامت عنوان ماده (۴۶) قانون تنظیم (۲)

ت- تا مبلغ ۳۳ هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۳) ریال بابت خرید تضمینی گندم و یارانه نان

تبصره۱- به شرکت های ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی کشور عزیزمان ایران و ملی گاز کشور عزیزمان ایران اجازه داده می شود ارقام زیر را از طریق گشایش اعتبار اسنادی به خزانه داری کل کشور به شرح زیر پرداخت نمایند:

الف- سرجمع سهم هدفمندی شرکت های مذکور معادل ۴۴۰ هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۴۰) ریال

ب- جابجایی ۱۰ درصد تخصیص بودجه شرکت های تابع وزارت نفت عنوان تبصره (۱۴) قانون معادل ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۱۶) ریال

پ- پرداخت علی الحساب سود سهام و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کشور عزیزمان ایران و شرکت ملی گاز کشور عزیزمان ایران معادل ۹۰ هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۹۰) ریال

تبصره۲- در صورت زیاد کردن منابع حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی، تا سقف ۱۱۰ هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۱۰) ریال صرف مصارف زیر می شود:

الف- زیاد کردن یارانه سلامت عنوان ردیف (۳) مصارف هدفمندی حداکثر تا مبلغ ۷۰۰۰ میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۷) ریال

ب- تخصیص داده شده است حداکثر تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵) ریال در ردیف تازه به عنوان تولید و اشتغال

پ- اجرای قانون حمایت از معلولان به وسیله شرکت بهزیستی کشور حداکثر تا مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲) ریال

ت- کمک به حق بیمه قالی بافان حداکثر تا ۵۰۰ میلیارد (۰۰۰۰ر۰۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ریال

ث- باقیمانده مبلغ حداکثر تا مبلغ ۵۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد (۰۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۵۰) ریال جهت پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی عنوان ردیف (۱) مصارف هدفمندی یارانه ها

تبصره۳- منابع عنوان کمک به کارآفرین این آیین نامه در چارچوب ضوابط تبصره (۱۸) قانون اعمال و هزینه خواهد شد.

ماده۴- در اجرای ماده (۷۹) قانون برنامه ششم توسعه تا مبلغ ۷۰ هزار میلیارد (۰۰۰۰ر۰۰۰۰ر۰۰۰۰ر۰۰۰ر۷۰) ریال صرف کم کردن فقر مطلق می شود. شیوه نامه اجرایی این ماده به وسیله شرکت برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و ابلاغ می شود.

ماده۵- در جهت شناسایی و رتبه بندی خانوارها، دستگاه های اجرایی زیر موظفند کلیه داده های موردنیاز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مطابق جدول زیر به صورت یکجا، تجمیعی و برخط در اختیار وزارت مذکور قرار دهند و آن را بروزرسانی نمایند:

ماده ۶- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به از بین بردن یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی خانوارها به استثنای روستاییان و عشایر اقدام نماید. این خانوارها می توانند ضمن اعلام رضایت از دسترسی وزارت یادشده به کلیه اطلاعات بانکی و ارایه اطلاعات و مستندات لازم، نسبت به قطع یارانه خود و افراد تحت تکفل اعتراض نمایند.

وزارت مذکور مکلف است بعد از بررسی مستندات ارایه شده، اسامی سرپرستان خانوارهای واجد شرایط دریافت یارانه نقدی را به شرکت اعلام نماید تا در نخستین نوبت، پرداخت یارانه نقدی آنها برقرار شود و همچنین نتیجه های به کلیه معترضین اعلام خواهد شد.

ماده۷- به منظور اجرای ماده (۴۶) قانون تنظیم (۲)، تا مبلغ ۳۷ هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۷) ریال در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا جهت اجرای بیمه نمودن افراد فاقد بیمه سلامت از طریق شرکت بیمه سلامت ایران، کم کردن میزان پرداختی بیماران خوابیدن در بیمارستان های وابسته به آن وزارت، حفاظت و حمایت مالی از بیماران صعب العلاج و خاص هزینه نموده و گزارش عملکرد مربوط را به صورت ماهیانه به شرکت هدفمندسازی یارانه ها ارایه نماید.

ماده۸- تا مبلغ ۳۳ هزار میلیارد ریال (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۳) به یارانه نان و خرید تضمینی گندم تخصیص داده شده است می یابد.

واژه های کلیدی: ایران | قانون | یارانه | برنامه | بودجه کشور | قطع یارانه | یارانه نقدی | دریافت یارانه | پرداخت یارانه

یارانه سه دهک بالای درآمدی از بین بردن می‌شود

یارانه سه دهک بالای درآمدی از بین بردن می‌شود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs