وارد کردن کرمان خراسان دستگیری پلیس آگاهی

وارد کردن: کرمان خراسان دستگیری پلیس آگاهی اخبار حوادث

به گزارش خبر ورزشی، مهدی قائدی در اظهار نظر صریح به قاضی پرونده از طرف وکیلش گفته است که راننده ماشین ام وی ام نبوده است و شخصی که مهدی تاکید دارد هدایت ماشین ر

من راننده نبودم / قائدی

قائدی: من راننده نبودم

عبارات مهم : ماشین

پرونده تصادفی که مهدی قائدی در آن حضور داشته است در دست بررسی است.

به گزارش خبر ورزشی، مهدی قائدی در اظهار نظر صریح به قاضی پرونده از طرف وکیلش گفته است که راننده ماشین ام وی ام نبوده است و شخصی که مهدی تاکید دارد هدایت ماشین را در دست داشته اعتراف کرده که وی راننده ماشین بوده و صحت بیانات مهدی قائدی را قبول کرده است.

من راننده نبودم / قائدی

گفتنی است با توجه به فوت احمد رضا شاکر این پرونده با حساسیت خاص ای پیگیری می شود. جالب اینکه مهدی قائدی و احمد رضا شاکر دوستان صمیمی هم بودند.

واژه های کلیدی: ماشین | پرونده | حساسیت | راننده | خبر ورزشی | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs